Xe ô tô điện Sạc như thế nào là Đúng cách

Xe ô tô điện sạc bao lâu thì đầy?