Xe ô tô điện có được lưu thông không?

Ô tô điện cổ điển