Hướng dẫn Đăng kiểm xe ô tô điện tại Việt Nam

Mua ô tô điện hỗ trợ Đăng kiểm ở đâu?