Hiển thị tất cả 8 kết quả

Các mẫu Ô Tô Điện Marshell của Hãng xe DK Bike. Xediendk Cập nhật những mẫu Xe ô tô điện Marshell được DK Bike nhập khẩu Chính hãng và Bán tại Việt Nam. Bảng Giá Mua Bán Xin Liên Hệ: Công ty TNHH MTV DK Việt Nhật, có trụ sở tại Quán Hồ, Hoàng Đồng, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

 1. Loại xe: 11 chỗ MD11C DK Bike Marshell
 2. Phù hợp: Chở khách thăm quan, Thăm quan du lịch
 3. Loại pin: Pin axit chì, Pin lithium, chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc tùy chọn
 4. Toàn bộ hệ thống đèn là LED. Speedo mới, kích thước lớn và vận hành dễ dàng
 5. Chỗ ngồi và tựa lưng lớn hơn, toàn bộ chỗ ngồi bằng xốp, mềm mại và phù hợp
 6. Nhập khẩu: Hãng xe DK Bike
 7. Phân phối: Xediendk.com
 8. Sản xuất: Hãng xe Marshell
 1. Loại xe: 14 chỗ MD14C DK Bike Marshell
 2. Phù hợp: Chở khách thăm quan, Thăm quan du lịch
 3. Loại pin: Pin axit chì, Pin lithium, chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc tùy chọn
 4. Toàn bộ hệ thống đèn là LED. Speedo mới, kích thước lớn và vận hành dễ dàng
 5. Chỗ ngồi và tựa lưng lớn hơn, toàn bộ chỗ ngồi bằng xốp, mềm mại và phù hợp
 6. Nhập khẩu: Hãng xe DK Bike
 7. Phân phối: Xediendk.com
 8. Sản xuất: Hãng xe Marshell
 1. Loại xe: Ô tô điện 17 chỗ MD17C DK Bike Marshell
 2. Phù hợp: Chở khách thăm quan, Thăm quan du lịch
 3. Loại pin: Pin axit chì, Pin lithium, chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc tùy chọn
 4. Toàn bộ hệ thống đèn là LED. Speedo mới, kích thước lớn và vận hành dễ dàng
 5. Chỗ ngồi và tựa lưng lớn hơn, toàn bộ chỗ ngồi bằng xốp, mềm mại và phù hợp
 6. Nhập khẩu: Hãng xe DK Bike
 7. Phân phối: Xediendk.com
 8. Sản xuất: Hãng xe Marshell
 1. Loại xe: 2 chỗ MD2C DK Bike Marshell
 2. Sử dụng: Phù hợp sân Golf
 3. Loại pin: Pin axit chì, Pin lithium, chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc tùy chọn
 4. Toàn bộ hệ thống đèn là LED. Speedo mới, kích thước lớn và vận hành dễ dàng
 5. Chỗ ngồi và tựa lưng lớn hơn, toàn bộ chỗ ngồi bằng xốp, mềm mại và phù hợp
 6. Nhập khẩu: Hãng xe DK Bike
 7. Phân phối: Xediendk.com
 8. Sản xuất: Hãng xe Marshell
 1. Loại xe: Ô tô điện 23 chỗ MD23C DK Bike Marshell
 2. Phù hợp: Chở khách thăm quan, Thăm quan du lịch
 3. Loại pin: Pin axit chì, Pin lithium, chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc tùy chọn
 4. Toàn bộ hệ thống đèn là LED. Speedo mới, kích thước lớn và vận hành dễ dàng
 5. Chỗ ngồi và tựa lưng lớn hơn, toàn bộ chỗ ngồi bằng xốp, mềm mại và phù hợp
 6. Nhập khẩu: Hãng xe DK Bike
 7. Phân phối: Xediendk.com
 8. Sản xuất: Hãng xe Marshell
 1. Loại xe: Xe ô tô điện Marshell 4 chỗ MD4C
 2. Sử dụng: Phù hợp sân Golf
 3. Loại pin: Pin axit chì, Pin lithium, chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc tùy chọn
 4. Toàn bộ hệ thống đèn là LED. Speedo mới, kích thước lớn và vận hành dễ dàng
 5. Chỗ ngồi và tựa lưng lớn hơn, toàn bộ chỗ ngồi bằng xốp, mềm mại và phù hợp
 6. Nhập khẩu: Hãng xe DK Bike
 7. Phân phối: Xediendk.com
 8. Sản xuất: Hãng xe Marshell
 1. Loại xe: 6 chỗ MD6C DK Bike Marshell
 2. Sử dụng: Phù hợp sân Golf
 3. Loại pin: Pin axit chì, Pin lithium, chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc tùy chọn
 4. Toàn bộ hệ thống đèn là LED. Speedo mới, kích thước lớn và vận hành dễ dàng
 5. Chỗ ngồi và tựa lưng lớn hơn, toàn bộ chỗ ngồi bằng xốp, mềm mại và phù hợp
 6. Nhập khẩu: Hãng xe DK Bike
 7. Phân phối: Xediendk.com
 8. Sản xuất: Hãng xe Marshell
 1. Loại xe: 8 chỗ MD8C DK Bike Marshell
 2. Phù hợp: Chở khách thăm quan, Thăm quan du lịch
 3. Loại pin: Pin axit chì, Pin lithium, chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc tùy chọn
 4. Toàn bộ hệ thống đèn là LED. Speedo mới, kích thước lớn và vận hành dễ dàng
 5. Chỗ ngồi và tựa lưng lớn hơn, toàn bộ chỗ ngồi bằng xốp, mềm mại và phù hợp
 6. Nhập khẩu: Hãng xe DK Bike
 7. Phân phối: Xediendk.com
 8. Sản xuất: Hãng xe Marshell